Kas ir EVAK karte ?

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) pēc formas ir kā lojalitātes karte, bet pēc būtības ir dokuments (angl. European Health Insurance Card) ar kura palīdzību Tu vari saņemt medicīnisko palīdzību uzturoties ES, EEZ (Norvēģija, Lihtenšteina, Islande) valstī vai Šveicē ne ilgāk par 3 mēnešiem. Ar EVAK, vari saņemt medicīnisko palīdzību, t.sk. neatliekamo tādā pašā apjomā kā vietējie iedzīvotāji.

Pirms saņemt palīdzību, ir vērts noskaidrot, vai konkrētā veselības aprūpes iestāde nodrošina valsts garantēto veselības aprūpi. Privātās medicīnas iestādes var nepieņemt EVAK.

EVAK nesedz pacienta iemaksas, transporta pakalpojumus smagas slimības vai nāves gadījumā.

EVAK

Ko darīt, ja saņemot palīdzību ārzemēs nav EVAK ?

Nereti Latvijas valstspiederīgajiem iedzīvotājiem, ceļojot ārpus valsts robežām nav EVAK. Ja šādā situācijā vajadzība medicīniskā palīdzība un saņemat to iestādē, kas pieņem EVAK viss vēl nav zaudēts.

1.Sazinieties ar vietējo iestādi, kas administrē veselības budžeta līdzekļus un lūdziet, lai tā pieprasa Latvijai EVAK aizvietošanas sertifikātu priekš Jums. Aizvietošanas sertifikāts pēc darbības spēka ir līdzvērtīgs EVAK, taču tiek izsniegts uz konkrēto periodu, kamēr esat ārstniecības iestādē.

Diemžēl ne vienmēr ierēdņi strādā tik ātri, kā varētu vēlēties un pastāv iespēja, ka bez EVAK Jums vajadzēs segt ārstēšanās izdevumus. Daudzos gadījumos izdevumus ir iespējams atgūt, taču, lai tas notiktu Jums ir jāveic atbilstoši priekšdarbi:

  • pārliecinieties, ka konkrētā veselības iestāde sniedz valsts garantētus veselības aprūpes pakalpojumus; 
  • sedziet visus izdevumus;
  • saglabājiet dokumentus un čekus (jābūt rekvizītiem – vārds, uzvārds, personas kods);
  • gada laikā iesniedziet dokumentus Latvijas Nacionālajā veselības dienestā un gaidiet atbildi par kompensāciju.

Kā saņemt EVAK?

Pieteikties EVAK var vairākos veidos. Visvienkāršāk pieteikumu aizpildīt eveseliba.gov.lv. Tāpat isniegumam var pieteikties pa pastu (jānosūta visi nepieciešamie dokumenti).

Tu vari saņemt EVAK, aizpildot iesniegumu, Nacionālā veselības dienesta birojā vai kādā no nodaļām (līdzi ņem ID karti vai pasi). Karte tiek izgatavota 1 dienas laikā.

  • Rīgā – Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja, 3.stāvs, LV-1012, tālr. 80001234
  • Daugavpilī – Saules iela 5, LV-5401, tālr.65422236
  • JelgavāZemgales prospekts 3, LV-3001, tālr.63027249
  • KuldīgāPilsētas laukums 4, LV-3301, tālr.63323471
  • SmiltenēPils iela 6, LV-4729, tālr.64772301

Pieteikties EVAK kartei vari arī pa pastu (jāsūta ierakstīta vēstule) vai epastu (parakstot dokumentu ar e-parakstu)

EVAK izsniegšana un atkārtota saņemšana vienu mēnesi pirms derīguma termiņa beigām vai pēc derīguma termiņa ir bez maksas.

Papildus informācija par EVAK

Jūs varat iegūt papildus informāciju par EVAK zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas tālruni 80001234

Detalizēta informācija pieejama NVD mājslapā – https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte

EVAK neaizstāj ceļojumu apdrošināšanas polises priekšrocības. Privātās veselības apdrošināšanas polises parasti nodrošina plašāku pakalpojumu spektru un sadarbojas arī ar privātās medicīnas iestādēm. Detalizētāku informāciju par ceļojuma apdrošināšanas nosacījumiem varat iegūt apdrošinātāju mājaslapās.