Slimošana nav nekas patīkams, taču agri vai vēlu saslimst ikviens no mums. Latvijas likumi paredz, ka darbaņēmējiem slimošanas laikā ir tiesības saņemt kompensāciju likumā “Par materinātes un slimības apdrošināšanu” noteiktajā apmērā. Ja jūs ir skārusi pārejoša darba nespēja un esat darba attiecībās, varat saņemt naudas līdzekļus.

Kā atvērt un noslēgt slimības lapu?

Darbnespējas lapas atver, pagarina un noslēdz jūsu ārstējošais ārsts un šis process notiek tikai elektroniski. Vajadzīga slimības lapa? Sazinieties ar savu ģimenes ārstu un vienojoties par tālākajām darbībām – došanās vizītē pie ģimenes ārsta vai mājas vizītes pieteikšana. Pirms izsniegt slimības lapu ģimenes ārstam ir jāpārliecinās par jūsu veselības stāvokli. Darbnespējas lapu var atvērt, turpināt un noslēgt jebkurš jūs ārstējošais ārsts. Pašas slimības lapas jūs pēc tam varat aplūkot, pārsūtīt vai izdrukāt (skat. turpinājumu).

Vai man par saslimšanu ir jāpaziņo darba devējam?

Jā, tas ir pat ļoti vēlams, jo pretējā gadījumā darba devējs nezinās, kādēļ jūs neesat ieradies darbā un nevarēs pārplānot veicamos darbus, nozīmēt aizvietotāju u.t.t. Tāpat ir darbavietas, kas ļauj darbiniekam slimības gadījumā dažas dienas palikt mājās un nemaz neprasa slimības lapas.  Attiecībā uz darbnespējas lapas izrakstīšanu ziņošana vai neziņošana nerada nekādus šķēršļus vai priekšrocības. A un B slimības lapu izraksta ārsts, visbiežāk ģimenes ārsts.

Kā iesniegt darbnespējas lapu?

Tie laiki, kad slimības lapa bija jāiesniedz darba devējam papīra formā ir beigušies. Šobrīd visas darba nespējas lapas tiek izrakstītas elektroniski. Pēc slimības lapas noslēgšanas darba devējs un VID šo informācija redzēs EDS sistēmā jau nākamajā dienā (dati tiek nosūtīti arī VSAA). Lai aizsargātu pacienta privātuma slimības diagnoze un citas papildus ziņas darba devējam nav redzamas. Informāciju par pašu slimību var redzēt tikai ārsts, kas izraksta un noslēdz darbnespējas lapu un pats pacients.

Kā apskatīt un pārsūtīt savas slimības lapas?

Apstākļos, kad darba devējs vēlas pārliecināties par slimības faktu vēl pirms slimības lapas noslēgšanas, jums ir iespējams šādu informāciju  nosūtīt elektroniski. Ziņas par darbnespējas lapas izrakstīšanas faktu var nosūtīt gan pacients, gan ārstējošais ārsts. Ja vēlaties nosūtīt slimības lapu personīgi, ieejiet valsts oficiālajā portālā Latvija.lv sadaļā – Saņemtās darbnespējas lapas. Autorizācija iespējama ar elektronisko parakstu vai ar savu internetbankas profilu. To ir iespējams arī izdarīt autorizējoties E-veselības portālā eveseliba.gov.lv.

Saņemot slimības lapu, darba devējs neredzēs jūsu diagnozi. Šī informācija ir redzama tikai jums personīgi un ārstam, kas atvēra slimības lapu.

Vai man par slimības lapu ir jāziņo VSAA?

Datu apmaiņa par pacienta saslimšanas un atveseļošanās datu tiek nosūtīta arī VSAA. Pēc B slimības lapas noslēgšanas, jūs varat pieprasīt VSAA slimības pabalstu. Slimības pabalsta pieprasīšana ir iespējama trīs veidos:

  • nosūtot VSAA nodaļai iesniegumu brīvā formā vai izmantojot viņu sagatavoto veidlapu uz epastu vsaa@vsaa.gov.lv. Iesniegumu varat sūtīt no sava epasta vai savas oficiālās e-adreses;
  • otra iespēja, ir pieejama valsts oficiālajā portālā Latvija.lv sadaļā E-iesniegums VSAA pakalpojumiem. Sarakstā izvēlieties sadaļu“E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai” un ierakstiet nepieciešamo informāciju. Iesniegumā jānorāda e-darbnespējas lapas numurs. Lai izmantotu portālu Latvija.lv ir nepieciešama lietotāja verifikācija ar eparakstu vai internetbankas profilu;
  • klātienē VSAA filiālē (visas ziņas par slimības lapu faktu VSAA ir pieejamas).

Video pamācība

Papildus informācija

Kas ir A slimības lapa un kurš par to maksā? 

Slimības lapa A ir pārejošas darbnespējas lapa A, ko izraksta noteiktam periodam (maksimums 10 dienām). Šī lapa ir oficiāls attaisnojums darbinieka neesamībai darbā un to izraksta ārsts. A slimības lapas izrakstīšana ļauj saņemt slimības naudu no darba devēja likumā noteiktajā apmērā. Ja darbinieks ir slims, par pirmajām 10 dienām darba devējs maksā ne mazāk kā 75% no vidējās izpeļņas par 2. un 3. dienu un ne mazāk kā 80% apmērā par 4. līdz 10. dienai. Slimības naudu rēķina par dienām vai stundām, kuras jums būtu bijis jāstrādā. Ja katru mēnesi saņemat vienādu naudas summu neatkarīgi no nostrādāto dienu skaita darba devējs var noteikt, ka slimības naudu aprēķina par kalendārajām dienām pārejošas darba nespējas periodā. Slimības naudas izmaksa notiek saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Darba likumā.

Kas ir B slimības lapa un aprēķins? 

Apstākļos, kad darbinieks ir slims vairāk kā 10 dienas tiek noslēgta A lapa un atvērta B slimības lapa. Šis ir attaisnojuma dokuments, kuru arī izraksta ārsts un no šī brīža slimības pabalstu maksā valsts (VSAA). Pabalsts tiek piešķirts arī situācijās, kad strādājošs vecākiem uzņemas rūpes par slimu bērnu (līdz 14 gadu vecumam) un šī iemesla dēļ nevar ierasties darba vietā.

Kurš var saņemt slimības pabalstu? 

Slimības pabalsts ( B lapa) ir pieejams strādājošajiem, kas 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu laikā vai 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā ir maksājuši sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, kad B lapa tiek izrakstīta, lai koptu slimu bērnu un A darbnespējas lapām (pirmās 10 slimošanas dienas).

Slimības lapas ilgums 

Slimības pabalstu ( B lapa) var saņemt ne ilgāk kā 26 nedēļas (nepārtraukti) un ne vairāk kā 52 nedeļās 3 gadu laikā (ar pārtraukumiem), skaitot no slimības lapas izrakstīšanas pirmās dienas.

Papildus informāciju par slimības pabalsta izmaksas kārtību iespējams atrast VSAA mājaslapā.