No š.g. 1. jūlija visā Eiropas Savienībā (ES) ir stājies spēkā vienots regulējums, kas ļauj COVID-19 digitālā sertifikāta īpašniekiem ceļot visā ES bez ierobežojumiem (ar izņēmumiem, skat. zemāk). Ierodoties citā valstī sertifikāta uzrādītājam nav jādodas pašizolācijā.

Vai COVID-19 sertifikāts ir vajadzīgs, braucot atvaļinājumā vai komandējumā?

Saņemot COVID-19 digitālo sertifikātu Latvijas iedzīvotāji var doties ārpus Latvijas teritorijas un citās ES valstīs viņus nedrīkst aizturēt. Saņemt sertifikātu ir iespējams, ja esi:

  • izslimojis;
  • vakcinējies;
  • nodevis testu ar negatīvu rezultātu;

Sertifikātu var glabāt uz mobilā telefonā vai izdrukāt uz papīra. COVID sertifikāts ietver QR kodu, kuru iespējams elektroniski nolasīt.

Kādi ir izņēmumi brīvai kustībai?

COVID-19 sertifikāta ieviešana ir paredzēta, lai nodrošinātu vakcinēto ES iedzīvotāju brīvu kustību. Tajā pašā laikā dalībvalstis drīkst ieviest papildus ierobežojumus. Pastāvot bažām par COVID-19 delta varianta izplatību ir publiski paziņots, ka Vācija aptur ierašanos no Portugāles.

Kas man jāņem vērā, ja plānoju doties ceļojumā ārpus Latvijas?

Pirms doties ārpus Latvijas teritorijas iepazīstieties ar jaunāko informāciju saistībā ar pandēmiju COVID19.GOV.LV, ziņās vai attiecīgās valsts atbildīgo dienestu mājaslapās. 

Papildus informācija

*Informācija pēdējo reizi atjaunināta – 01.07.2021.