Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī 2021. gadā Latvijas bērni vecumā no viena līdz 18 gadiem, kas deklarēti teritorijās, kur ir visaugstākā saslimšana ar ērču encefalītu varēs vakcinēties bez maksas.

To, kuri bērni ir tiesīgi saņemt valsts apmaksātu vakcināciju nosaka Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemioloģiskās uzraudzības dati. 2021. gadā bezmaksas vakcinācija ir paredzēta bērniem 22 novados (skat. tabulu zemāk).

Papildus tam bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem bērniem pienākas bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu neatkarīgi no to dzīves vietas.

Novads Saslimstības ar ērču encefalītu gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem (2016. – 2020.) Bērnu skaits teritorijā (CSP dati)
Aizputes novads 57,4 1551
Alsungas novads 106 219
Auces novads 28,6 1108
Dundagas novads 111,9 644
Durbes novads 59,6 460
Engures novads 36,3 1273
Kandavas novads 30,4 1468
Kuldīgas novads 80,2 4448
Līgatnes novads 48,5 584
Mālpils novads 29,5 702
Nīcas novads 56,1 538
Pārgaujas novads 43,5 709
Pāvilostas novads 100,7 411
Priekules novads 65,4 981
Priekuļu novads 25,8 1462
Rojas novads 39,5 528
Rucavas novads 90,4 229
Skrundas novads 88,7 814
Talsu novads 49,8 5434
Tukuma novads 30,7 6154
Vaiņodes novads 68,5 456
Ventspils novads 54 2178

Vakcināciju veic bērna ģimenes ārsts. Situācijās, kad bērna ģimenes ārsta pamata prakses vieta ir ārpus endēmiskās teritorijas (teritorijas, kur ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu), vakcinācija jāveic kāda no ģimenes ārstiem, kuru prakse ir reģistrēta endēmiskajā teritorijā.

Piemēram, ja bērns ir deklarēts Vaiņodes novadā, bet pierakstīts pie ģimenes ārsta Liepājā, vakcinācija jāveic pie ģimenes ārsta Vaiņodes novadā.

Plašāku informāciju par iespēju vakcinēties pret ērču encefalītu varat noskaidrot pie sava ģimenes ārsta.


Informācijas avoti un papildus informācija